Wales > Ymyriadau cyfiawnder troseddol

Ymyriadau cyfiawnder troseddol

Mae Gwasanaethau Prawf Cymru yn darparu amrediad eang o ymyriadau a chefnogaeth amlapio i helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a hunan-gred sy’n atal troseddu pellach.

Mae tîm ymyriadau mewnol yn elfen ganolog o sut rydym yn darparu gwasanaethau ar draws Cymru. Mae’r tîm hwn yn darparu rhaglenni achrededig a gofynion gweithgarwch adsefydlu (RAR) o 20 o leoliadau darparulleol.

Rydym yn dadansoddi data ar ffactorau sy’n gysylltiedig ag ymddygiad troseddol i oleuo ein dealltwriaeth o dueddiadau troseddu ac i adolygu a diweddaru ein cyfres o ymyriadau.

Mae ein huned ymchwil yn darparu tystiolaeth i ni o’r hyn sy’n gweithio i sicrhau bod ein rhaglenni yn effeithiol wrth leihau’r risg o aildroseddu a niwed, ac i helpu unigolion i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau.