Wales > Cefnogaeth gwirfoddolwyr

Cefnogaeth gwirfoddolwyr

Os ydych chi a’ch rheolwr achos yn teimlo y byddai hynny o fudd, efallai y gallwn ddarparu gwirfoddolwr (mentor) i chi ar gyfer cefnogaethychwanegol.

Gall gwirfoddolwyr eich helpu gyda phroblemau ymarferol a bod yn rhywun y gallwch siarad â nhw.

Dyma rai o’r pethau y gallant eich helpu gyda nhw:

  • Llenwi ffurflenni neu wneud cais am fudd-daliadau
  • Cyllidebu i wneud yn siŵr bod biliau yn cael eu talu
  • Chwilio am rywle i fyw
  • Datblygu diddordebau i’ch helpu gyda’ch adferiad o gamddefnyddio cyffuriau neu alcohol
  • Cael hyfforddiant
  • Chwilio am swydd
  • Siarad o’ch plaid i’ch helpu i gael y gefnogaeth sydd ei hangenarnoch
  • Mynychu apwyntiadau gyda chi
  • Bod yn rhywun a fydd yn gwrando arnoch ac yn cynnig cefnogaeth emosiynol i chi.

Gall eich rheolwr achos eich cyfeirio at ein huned gwirfoddolwyr os ydych yn teimlo y byddai’r math yma o gefnogaeth yn ddefnyddiol i chi.

Gallai apwyntiadau gyda gwirfoddolwr gyfrif tuag at Ofyniad Gweithgarwch Adsefydlu (RAR).

Mae pethau yn mynd yn dda gyda fy mentor, rydw i’n teimlo’n fwy cyfforddus gyda hi. Mae hi’n fy helpu i oresgyn fy ofn o ran cwrdd â phobl newydd.

Dod yn fentor cymheiriaid

A ydych yn ystyried eich hun i fod ar y ffordd i adferiad a byw bywyd heb drosedd?

A oes gennych ddiddordeb mewn defnyddio’ch profiadau i helpu pobl eraill i roi’r gorau i droseddu?

Beth am wirfoddoli fel mentor cymheiriaid?

Mae byw bywyd heb droseddu yn bosibl, ac ar gyfer y rheini sydd ar ddechrau eu taith bersonol gall cwrdd â phobl sy’n gallu rhoi’r hyder a’r gred iddynt y gallant wella newid eu bywydau.

Byddwch yn gallu cynnig mantais eich profiad i ddefnyddwyr y gwasanaeth, eu hybu a’u cefnogi trwy weithgareddau mentora i’w helpu i gyflawni’r newidiadau maent eu heisiau ar gyfer eu bywydau.

Byddwn yn rhoi hyfforddiant achrededig a chefnogaeth i chi i ddod yn fentor cymheiriaid. Ac efallai bydd y profiad y byddwch yn ei gael yn eich helpu i ddod o hyd i swydd.

Hoffech chi wneud cais?

Am ragor o wybodaeth a manylion sut i wneud cais, siaradwch â’ch rheolwr achos.