Gwybodaeth am goronafeirws i bobl ar brawf

Darganfod mwy

Ein ymchwil

Darganfod mwy

Gwneud Iawn â’r Gymuned

Darganfod mwy

Eich dedfryd

Darganfod mwy

Croeso

Mae Gwasanaethau Prawf Cymru yn helpu pobl i ddatblygu eu sgiliau, gwybodaeth a hunan-gred i newid eu bywydau er gwell – iddyn nhw eu hunain, eu teuluoedd a’u cymunedau.

Mae ein gwasanaethau adsefydlu yn lleihau troseddu drwy alluogi unigolion i wneud newidiadau cadarnhaol i’w hymddygiad ac i oresgyn problemau, megis chwilio am swydd neu am rywle i fyw.

Mae gan bobl ar ein rhaglen Gwneud Iawn â’r Gymuned y cyfle i ddysgu sgiliau newydd tra’n gwneud iawn â’r gymuned trwy eu gwaith.

103%
Trwyddedau wedi eu cwblhau yn erbyn targed
15,000
Defnyddwyr gwasanaeth a gefnogir pob blwyddyn
103%
Targed cwblhau Gwneud Iawn â'r Gymuned