Wales > Gweithio i ni

Gweithio i ni

Mae gweithio i Wasanaethau Prawf Cymru yn rhoi’r cyfle i chi i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl. Rydym yn angerddol dros ddod o hyd i ffyrdd arloesol i helpu defnyddwyr ein gwasanaeth i newid ac mae gan ymarferwyr y rhyddid a’r hyblygrwydd i ganfod y datrysiad cywir ar gyfer y bobl maent yn gweithio gyda nhw.

Rydym yn falch o’n gweithlu ymroddgar a medrus ac rydym wedi ymrwymo i’w datblygiad proffesiynol parhaus trwy hyfforddiant, dysgu a phrentisiaethau.

Rydym yn cyflogi pobl mewn ystod eang o swyddi. Mae hyn yn cynnwys gweithwyr prawf proffesiynol ar y llinell flaen megis swyddogion prawf a swyddogion y gwasanaeth prawf, hwyluswyr rhaglenni, goruchwylwyr a gweinyddwyr Gwneud Iawn â’r Gymuned, yn ogystal â staff gwasanaethau cefnogi ym meysyddTG, AD a chyfathrebu.