Wales > Gwasanaethau ailsefydlu

Gwasanaethau ailsefydlu

Rydym yn gweithio gyda’r elusen Ymddiriedolaeth St Giles i ddarparu gwasanaethau ailsefydlu i ddynion yn ystod ac wedi carchar. Mae ei thimau ailsefydlu yn gweithio gydag unigolion am 12 wythnos cyn iddynt adael y carchar i gyflawni cynllun ailsefydlu sy’n seiliedig ar eu hanghenion. Mae rheolwr achos yn parhau i ddarparu’r math hon o gefnogaeth ar ôl iddynt adael y carchar.

Mae’n helpu defnyddwyr y gwasanaeth i:


Chwilio am rywle i fyw


Reoli’u harian a dyledion


Chwilio am swydd addas


Chwilio am hyfforddiant neu gyrsiau addysg


Cynnal perthnasau cadarnhaol


Cael mynediad at wasanaethau iechyd


Meddwl am eu dewisiadau yn eu bywydau


Cael mynediad at wasanaethau cefnogi arbenigol

Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau cymunedol a charcharol sy’n cynnwys gofal iechyd, darparwyr tai, gwasanaethau trin cyffuriau a darparwyr addysg.

Drwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn helpu defnyddwyr y gwasanaeth i gael y gefnogaeth gywir i wella eu bywydau, fel eu bod yn gallu osgoiaildroseddu.