Wales > Ein perfformiad

Ein perfformiad

Mae Gwasanaethau Prawf Cymru yn darparu gwasanaethau adsefydlu er lles y cyhoedd sy’n fanteisiol i ddefnyddwyr gwasanaeth ac yn rhoi gwerth am arian ar draws Cymru. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau adsefydlu o ansawdd trwy ymarfer moesegol ac effeithiol, wedi eu darparu gan weithlu medrus a brwdfrydigiawn.

Yn dilyn trosglwyddiad Gwasanaethau Prawf Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru i Gwmni Adsefydlu Cymunedol Caint, Surrey a Sussex (KSS CRC) ym mis Chwefror 2019, oedd yn cynnwys trosglwyddiad gwasanaethau rheoli achosion i’r Gwasanaethau Prawf Cenedlaetholym mis Rhagfyr 2019, ein blaenoriaethau ar gyfer 2019/20 yw gwreiddio ein strategaeth ansawdd i sicrhau bod yr ymarfer craidd o safon uchel yn gyson ac i weithredu’r model KSS CRC ar gyfer ymyriadau a Gwneud Iawn â’r Gymuned.