Wales > Dod yn wirfoddolwr

Dod yn wirfoddolwr

Mae ein gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi defnyddwyr gwasanaeth trwy eu dedfrydau.

Gall gwirfoddolwyr fod yn gefnogol mewn sawl ffordd gan gynnwys gyda hobïau a diddordebau, ymuno â chlybiau a chymdeithasau, cadw’n heini neu wneud ffrindiau newydd.

Gall gwirfoddolwyr hefyd helpu gyda phroblemau ymarferol neu, yn syml, bod yn rhywun y gall defnyddwyr gwasanaeth siarad â nhw.

Mae bod yn wirfoddolwr wedi rhoi’r hyder i fi allu newid fy ngyrfa i weithio i helpu pobl.

Rydym yn croesawu pobl o bob cefndir ac yn gweithio i annog pobl ag euogfarnau blaenorol i wirfoddoli. Mae angen i chi fod yn hŷn na 18 oed ac os ydych wedi bod ar brawf yn y gorffennol, rhaid bod o leiaf 12 mis ers diwedd eich gorchymyn neu drwydded.

Mae gweithio fel gwirfoddolwr yn gallu rhoi mewnwelediad gwerthfawr i waith staff prawf, a’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw. Nid oes angen cymwysterau ffurfiol dim ond meddwl agored, awydd i helpu pobl eraill ac ambell i awr rydd yr wythnos.

Mae gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant achrededig a bydd rhaid iddynt fynd trwy weithdrefnau fetio.

Hoffech chi wirfoddolwr? e-bostiwchy ddolen hon