Wales > Cyfiawnder adferol

Cyfiawnder adferol

Mae cyfiawnder adferol yn rhoi cyfle i’r rheini y mae trosedd wedi effeithio arnynt i gyfathrebu neu gwrdd â’r rheini sy’n gyfrifol am y niwed. Mae’n grymuso pawb yr effeithiwyd arnynt i fod yn rhan o adfer y niwed a dod o hyd i ffordd gadarnhaol ymlaen.

Rydym yn helpu i hwyluso cyfleoedd i bobl gael cymryd rhan mewn gweithgaredd cyfiawnder adferol er mwyn deall effaith eu trosedd ar bobl eraill.

Gall cyfiawnder adferol helpu’r troseddwr i:

  • Dderbyn a chydnabod y niwed maent wedi’i achosi
  • Meithrin sgiliau ac ymwybyddiaeth am ddioddefwyr i atal troseddu pellach
  • Nodi beth y gallant ei wneud i adfer y niwed maent wedi’i achosi.

Mae’n rhoi i’r dioddefwr:

  • Gyfle i esbonio i’r troseddwr effaith go iawn y drosedd, sy’n grymuso’r dioddefwr gan roi llais iddynt.

Mae cyfiawnder adferol yn wirfoddol ac yn amodol ar ein hasesiad o addasrwydd. Mae angen i’r dioddefwr a’r troseddwr gytuno i gymryd rhan.

Mae sut y cyflawnir cyfiawnder adferol yn amrywio’n lleol, yn unol â chytundebau partneriaeth lleol. Gallwn hwyluso’r ystod gyfan o ymyriadau cyfiawnder adferol pan fo hyn yn bodloni anghenion comisiynwyr lleol.

Os ydych wedi dioddef trosedd a hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gymryd rhan mewn cyfiawnder adferol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r ddolen hon.