Wales > Newyddion a mewnwelediadau > Newyddion > Newidiadau prawf 26 Mehefin 2021

Newidiadau prawf 26 Mehefin 2021

Ers mis Tachwedd 2019, mae’r Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol wedi bod yn gyfrifol am reoli pawb sydd ar orchymyn neu drwydded gymunedol yn dilyn eu rhyddhau o’r carchar.

O 26 Mehefin 2021, bydd contractau cwmnïau adfer cymunedol yn dod i ben.

Bydd y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol yn newid ei enw i’r Gwasanaeth Prawf. Bydd gwaith di-dâl, rhaglenni achrededig, ymyriadau strwythuredig, a chanolfannau presenoldeb uwch yn cael eu rheoli gan y sefydliad hwn o’r dyddiad hwn.

Ydych chi ar brawf?

Ni fydd unrhyw newid i’ch goruchwyliaeth. Bydd eich ymarferydd prawf yn egluro unrhyw beth arall y bydd angen i chi ei wybod am y Gwasanaeth Prawf newydd a’r gwasanaethau adsefydlu pan fyddwch chi’n cwrdd nesaf.

Enwebu prosiect ad-dalu cymunedol ar ôl 26 Mehefin 2021?

O’r dyddiad hwn bydd angen i chi enwebu prosiect ad-dalu cymunedol gan ddefnyddio’r e-bost canlynol CP_@justice.gov.uk