Wales > Newyddion a mewnwelediadau > Gwybodaeth > Gwybodaeth am goronafeirws i ddefnyddwyr y gwasanaeth – gweithgaredd mewn grŵp

Gwybodaeth am goronafeirws i ddefnyddwyr y gwasanaeth – gweithgaredd mewn grŵp

Mae Kent, Surrey and Sussex Community Rehabilitation Company wedi ymrwymo i ddiogelu staff a defnyddwyr y gwasanaeth gan gadw at ganllawiau iechyd cyhoeddus cenedlaethol ar goronafeirws COVID-19.

Yn dilyn cymeradwyaeth Gwasanaeth Carchardai a Phrawf Ei Mawrhydi, byddwn yn newid sut rydym yn cynnal eich apwyntiad er mwyn cadw at y cyngor diweddaraf i atal lledaeniad y feirws. Bydd eich rheolwr achos yn cysylltu â chi yn uniongyrchol gyda gwybodaeth am eich apwyntiadau prawf a beth fydd angen i chi ei wneud.

Jou Gevallebestuurder sal jou kontak met inligting oor hoe jy verwag word om in kontak te bly met die Proefdiens en hoe om jou sin te voltooi gedurende hierdie tyd.

Am y cyngor diweddaraf am goronafeirws a sut i gadw’n ddiogel, yn ogystal â chyngor ariannol a chyngor am gyflogaeth, ewch i wefan gov uk.

Gall achosion heintus, fel Coronafeirws effeithio ar eich iechyd meddwl hefyd. I gael awgrymiadau a chymorth gyda’ch iechyd meddwl, ewch i wefan y Sefydliad Iechyd Meddwl

Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â’ch rheolwr achos.